Kinesio Tape: El mètode del Kinesio Tape implica fer un embenat  sobre els músculs i abastant la resta d’estructures que  ens interessi amb la fí d’assistir i disminuir les tensions  que actuen sobre les estructures lesionades. Tots els  embenatges derivats del Kinesio Tape es  caracteritzen per permetre al pacient una movilitat  complerta, alhora que reforcen l’articulació o múscul lesionat. D’aquesta  manera, permeten al pacient la realització de les activitats normals amb un  reforç des del punt de vista funcional. La segona modalitat del Kinesio Tape  prevé el sobrepès i ajuda a facilitar la circulació limfàtica les 24 hores del dia.  Les tècniques correctives inclouen embenatges amb propietats mecàniques,  limfàtiques, analgèsiques, reeducatives i propiceptives i s’utilitzen tant per a  lligaments com per a tendons, músculs, articulacions, cicatrius, etc. El  Kinesio Tape es pot utilitzar conjuntament amb altres teràpies com la  crioteràpia, hidroteràpia, massatge i estimulació elèctrica, entre altres.  El Kinesio Tape  actua en la activació del sistema neurològic, el sistema processador de la informació propiceptiva i al sistema circulatori. El sistema  múscul/esquelètic no nomès actua en els moviments del cos, sion que tambè tè part d’actuació en la circulació sanguinea i limfàtica, en la temperatura  corporal, etc. Per tant, una afectació als músculs, afecta a diferents sistemes. D’aquí la importància de tractar el múscul amb l’objectiu que recuperi  ràpidament i de la manera més completa possible la seva funcionalitat. Diferents estudis demostren que mitjançant bendatges del tipus Kinesio Tape   es podia ajudar a la musculatura a recuperar-se mitjançant assistència externa no-invasiva.  Moment òptim de realització El mètode Kinesio Tape va ser desenvolupat  farà prop de 25 anys, pel doctor Kenzo Kase al  Japó. Aquest mètode, dels més efectius en  bendatges terapèutics, utilitza unes exclusives  cintes de tape elàstic que han sigut dissenyades  copiant les propietats de la pell i que la seva  finalitat és el tractament de lesions musculars,  articulars, neurològiques i dels lligaments, així  com la reducció de la inflamació i del linfedema.  El Kinesio Tape permet que el pacient rebi els avantatges  terapèutics les 24 hores del dia al llarge de 3 o 4 dies consecutius,  que és el temps que pot aguantar el bendatge sense que es caigui.  Les seves propietats de resistència a l’aigua, permeten portar una  vida normal sense preocuparse del bendatge.  Centre Mèdic Fedear Kinesio Tape © Centre Mèdic Fedear - 2011